Dtox-It - Toxinbinder

 

Dtox-It - Toxinbinder
Fodermiddel til alle dyr

Beskytter mod mykotoksiner


Sammensætning:

Carbonholdige kaolinitiske lermineral.

Beskrivelse:
Anvendes ved frokost af toksiner i foder. Indeholdende stoffer til reduktion af mykotoksiner i kontamineret foder.

Dyreart: Drøvtyggere, fjerkræ og svin

Dosering:
Lavt indhold af mykotoksiner / forebyggende: 1,0 – 3,0 kg pr. tons foder
Øget indhold of mykotoksiner: 2,5 – 5,0 kg pr. tons foder

Nødvendig dosering afhænger af mange forskellige parametre inklusiv status på foderkontamineringen, foderkvalitet, dyreart, dyrenes alder, sundhedsstatus, etc. For at opnå maksimal effekt, iblandes Dtox-It grundigt mens der iblandes øvrige råvarer og/eller foderkomponenter.

Anbefaling:

Slagtekyllinger, æglæggende: 1,0 – 3,0 kg pr. tons foder
Smågrise, slagtesvin: 2,5 – 5,0 kg pr. tons foder
Malkekøer: 100 – 150 gram pr. dyr pr. dag
Kalve: 40 – 50 gram pr. dyr pr. dag

Farve: Gråt pulver
Emballage: 20 kg. papir sække / 1000 kg pr. palle

Kontakt os for at bestille 
eller få mere information:


 office@nordanagricore.dk

 Tel. +45 3121 5577