Viden om

Se FN rapporten omkring positiv metan reduktion ved anvendelse af Easylin.
Dette er dokumenteret på side 78. Her bruges betegnelsen lipids som reference til Easylin.

SE RAPPORTEN HER

Såfremt du anvender vores webbaseret analyseværktøj –mælkinfo, kan du her finde nyttige informationer omkring metan og foderudnyttelse. Ud fra afregningsprøven genereres en ”mælkinfo rapport” hvor mange værdier sandsynliggøres, blandt andet metanudvikling. Rapporten kan anvendes som et CV på besætningen. Metan beregningen der anvendes, er patenteret.

SE MÆLKINFO RAPPORT FRA DANSK BESÆTNING

American Dairy Science Association har lavet en rapport om mælkefedtsyrer hos malkekøer fodret med ekstruderet hørfrø, og forhold til metan output

SE RAPPORTEN HER

Ekstruderet hørfrø (Easylin) har stor indflydelse på metanreduktion.
Journal of Animal Science har lavet en rapport om metanproduktion og foderfordøjelighed.

SE RAPPORTEN HER

American Dairy Science Association har lavet en rapport om mælkefedtsyrer hos malkekøer fodret med ekstruderet hørfrø, og forhold til metan output

SE RAPPORTEN HER

American Dairy Science Association har lavet en rapport om virkninger på metanproduktion, fermentering og mælkeproduktion.

SE RAPPORTEN HER

American Dairy Science Association har også lavet en rapport om virkninger af ekstruderet hørfrø på metanproduktion.

LÆS RAPPORTEN HER

Sammenhængen imellem fedtsyrer og metan

I de seneste år er interessen for tilskudsfedt igen øget. Dette skyldes både interessen for at påvirke fedtsyresammensætningen i mælken, samt ønsket om at reducere malkekøernes metan produktion.

Institut for Husdyrbrug og Institut for Fødevarer, AU Foulum, Aarhus Universitet har lavet en rapport om betydning af fedt i foderrationen for malkekøernes produktion, mælkekvalitet og metanudskillelse.

SE RAPPORTEN HER

Den videnskabelige journal Animal Feed Science and Technology har en artikel om forholdet mellem metanproduktion og mælkefedtsyre profiler ved malkekvæg.

LÆS ARTIKLEN HER

Livestock Production Science har en artikel om indflydelsen af fedt og sammensætning på metanproduktion ved malkekvæg.

LÆS ARTIKLEN HER

American Dairy Science Association har lavet en meta-analyse af forhold mellem metan produktion og mælke fedtsyreprofil i malkekvæg.

SE RAPPORTEN HER

Se videnskabelig artikel om virkning af ekstruderede frø eller olie på fedtsyre.

LÆS ARTIKLEN HER

American Dairy Science Association har lavet en rapport om hørfrøolie til mælkefedt og virkningerne på mælkefedtsyresammensætningen hos malkekøer.

SE RAPPORTEN HER

De har også lavet en rapport om effekt af fodring ekstruderet hørfrø med forskellige kornafgrøder

LÆS RAPPORTEN HER

Den videnskabelige journal Animal Feed Science and Technology har en artikel om mælkeproduktion og mælkefedtsyreprofil.

LÆS ARTIKLEN HER

American Dairy Science Associations har lavet en rapport om virkninger af øget tilsætning af omega 3 fedtsyrer.

LÆS RAPPORTEN HER

Se et diagram om produktionsprocesen og produktudviklinging i ekstruderet hørfrøproduktion.

KLIK HER

Valorex har, sammen med 4 andre firmaer, lavet en stor undersøgelse om anvendelsen af Easylin til fodring af kvæg.
Se en opsummering af undersøgelsen:

KLIK HER

EU Projekt – ReMissionDairy

ReMissionDairy er et igangværende EU projekt om foder administration i mælkeproduktion.

Formålet med projektet er reduktionen af metan og kvælstofudslip i mælkeproduktionen.

Hos mange mælkeproducenter over hele Tyskland indsamles der data om fodersammensætning, foderindtag, mælkeydelse, ydelseskontrol, mælkekvalitet og mælkefedtsyrer. Der ses også på sundhedsparametre og økonomiske fakta.

Dataindsamlingen tager 2 år. I løbet af den tid arbejdes der med forskellige effektivitetsparametre.

Resultatet af projektet skal være en platform, som mælkeproducenter kan arbejde med for at optimere effektiviteten.

LÆS MERE PÅ REMISSION-DAIRY.DE